Δημόσιες Σχέσεις

………

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις Τύπου

Συνεντεύξεις στα Media

Media relations

Σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές

Διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων

Χορηγίες

Newsletters και εταιρικές εκδόσεις

Εταιρικά και διαφημιστικά δώρα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

………