Διαφήμιση

………

Δημιουργία, παραγωγή και media plans για:

Καταχωρήσεις Τύπου

Ραδιοφωνικές διαφημίσεις

Τηλεοπτικές διαφημίσεις

Corporate video

Διαφημιστικά έντυπα, αφίσες, banners, πινακίδες

Διαφημίσεις στο Internet και τα Social Media

………