Η EXCESS Real Estate προσφέρει ολοκληρωμένες διαμεσολαβητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην αγορά ακινήτων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την ικανοποίηση επενδυτικών, στεγαστικών και επιχειρηματικών αναγκών.

Με διακριτικότητα, διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, η EXCESS Real Estate υποδεικνύει ευκαιρίες και μεσολαβεί για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα, όπως αγορά, πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση και αντιπαροχή.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 3233515. E-mail: info@excessad.gr