Οργάνωση Εκδηλώσεων

….

Οικονομικά και επιχειρηματικά συνέδρια Money Show

Εκδηλώσεις απονομής βραβείων Fund Managers’ Awards

Εταιρικές εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις για πελάτες και συνεργάτες

Συνέδρια και ημερίδες

Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και γενικά πολιτιστικές εκδηλώσεις

Εκθέσεις

Προωθητικές ενέργειες

………