Οπτικοακουστικές Παραγωγές

 

………

Παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων

Παραγωγή corporate video

Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών

 

………