Οπτικοακουστικές Παραγωγές

………

Παραγωγή ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών διαφημίσεων

Παραγωγή corporate video

Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών εκπομπών

………

………………………

………………………